KONTAKT
Alexanderteknik förändrar

Alexandertekniken kan förändra världen!

alexanderteknik förändra världen gör om omställning stanna upp vanor Jan 29, 2022

STANNA UPP

När Alexander utvecklade det som idag kallades Alexandertekniken var han övertygad om att den hade potential att verkligen förändra - människor och därmed världen - i grunden.

Varför? Jo för om alla lärde sig att bli medvetna om sitt vanemässiga beteende, om vi lärde oss att stanna upp och bli varse att vi har en möjlighet att INTE göra som vi alltid har gjort, då har vi också en möjlighet att se en annan väg, en annan värld.

Jag tänker att vi kollektivt, som samhälle, som människor på den här jorden, behöver stanna upp. Stanna upp och fundera på vad det är vi vill med det här projektet "människor på jorden". Vill vi verkligen ha den ojämlikheten med en del människor som är utfattiga och en liten procent som äger nästan allt? Vill vi verkligen behandla vår jord som en gruva som vi bara gräver djupare och girigare i, bränner och kalhugger och utövar rovdrift? Vill vi verkligen äta kött från djurfabriker eller grönsaker som odlats av människor som inte själva har råd att äta det de odlar?

Vad skulle hända om vi, som kollektiv stannade upp och till att börja med inte gjorde något. Utan gav oss själva tid att fundera på vad VI VILL! Vad skulle hända?